Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

LESNINA H d.o.o. za proizvodnju, trgovine i usluge (dalje u tekstu: LESNINA H d.o.o.) je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i možete nas kontaktirati na adresi Slavonska avenija 106, Zagreb.

Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati na e-mail: marketing(kwfat)moemax(kwfdot)hr ili na adresu Slavonska avenija 106, Zagreb.

 

PRIJAVA KANDIDATA NA OTVORENI NATJEČAJ

LESNINA H d.o.o. obrađuje osobne podatke navedene u online obrascu putem kojeg se prijavljujete za postupak popunjavanja slobodnog radnog mjesta. Vaše podatke obrađivat ćemo samo u svrhu natječaja za koji se prijavljujete. Provedba natječaja uključuje, primjerice, provjera referenci, testiranje potrebnih kvalifikacija i kompetencija, komunikaciju s kandidatom vezano uz selekcijski proces, popunjavanje upitnika i testova, prikupljanje zakonski propisane dokumentacije za obavljanje posla.

Nakon završetka natječaja obrisat ćemo Vaše osobne podatke, osim ako nam date privolu da koristimo Vaše osobne podatke za otvorena radna mjesta u budućnosti. U tom slučaju, osobne podatke koje nam date popunjavanjem online obrasca i slanjem dokumentacije obrađivat ćemo u svrhu provedbe selekcijskog postupka za buduća radna mjesta.

Ako ne želite da koristimo podatke iz online prijave za otvorena radna mjesta u budućnosti, svejedno se možete prijaviti na trenutno otvoreni natječaj. Tada ćemo obraditi Vašu prijavu i nakon završetka selekcijskog postupka, obrisat ćemo Vaše osobne podatke.

 

PRIJAVA KANDIDATA KADA NEMAMO OTVOREN NATJEČAJ   

Možete se prijaviti putem online obrasca i ako nemamo otvorenih natječaja te ćemo Vašu prijavu razmatrati za buduća radna mjesta koja će se otvarati unutar LESNINA H d.o.o. Prikupljeni podaci obrađivati će se u svrhu provedbe selekcijskog postupka za odabir kandidata koji najbolje odgovara traženom radnom mjestu u budućnosti. Osobne podatke ćemo obrađivati do povlačenja Vaše privole. Ako ne povučete privolu Vaše osobne podatke ćemo brisati nakon proteka devet mjeseci od kada ste nam poslali prijavu  za popunjavanja otvorenih radnih mjesta u budućnosti.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole koju ste dali popunjavanjem podataka u online obrascu. LESNINA H d.o.o. obrađuje osobne podatke navedene u online obrascu putem koga ste izvršili prijavu.  Privolu možete povući putem e-maila: marketing(kwfat)xxxlesnina(kwfdot)hr ili na adresu Slavonska avenija 106, Zagreb. Prikupljeni podaci obrađivat će se u svrhu provedbe selekcijskog postupka za odabir kandidata koji najbolje odgovara traženom radnom mjestu.

Slanjem Vaše prijave na natječaj za radno mjesto, kao i ispunjavanje obrasca za kontakt suglasni ste s elektronskom i/ili ručnom obradom Vaših podataka.

Prilikom popunjavanja obrasca za prijavu, prikupljamo dokumentaciju koju nam prilažete uz prijavu i osobne podatke koje ste naveli u prijavi, kao što su ime, prezime, datum rođenja, ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, zemlja (država), državljanstvo, e-mail (privatni), telefon privatni.

U okviru postupka prijave na natječaj za radno mjesto LESNINA H d.o.o. zajedno sa članicama LESNINA XXXL grupacije prikuplja i obrađuje osobne podatke.

Pristup Vašim podacima imaju osobe koje razumiju Vašu potrebu zaštite i sigurnosti podataka te koje podliježu obvezi čuvanja tajne. Uvid u podatke koje ste unijeli u online prijavu za potrebe selekcijskog postupka, imaju samo one osobe čiji je posao provedba odabira kandidata za popunjavanje tog radnog mjesta. To je posebice LESNINA H d.o.o. odjel za ljudske resurse i poslovni partneri LESNINA H d.o.o., a koji su uključeni u proces selekcije. Vaši podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim za potrebe provedbe selekcijskog postupka, naročito ne u reklamne svrhe.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti s kojima surađujemo na održavanju našeg poslovnog sustava. Moguće je da osobne podatke dijelimo s našim povjerljivim partnerima koji nam pružaju, primjerice IT podršku, a djeluju izvan LESNINA H d.o.o. i LESNINA XXXL grupacije. S navedenim pružateljima IT podrške imamo odnos povjerenja te smo ih obvezali na adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka. Također, moguće je otkrivanje vaših osobnih podataka ovlaštenoj trećoj strani ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Kandidat ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, na gore opisani način. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ako u postupku povlačenja privole imate pitanja, slobodno kontaktirajte LESNINA H d.o.o.. putem e-maila: marketing(kwfat)xxxlesnina(kwfdot)hr ili na adresu Slavonska avenija 106, Zagreb.

Obrađivat ćemo prikupljene podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za gore navedene svrhe, odnosno dok ne povučete vašu privolu. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

LESNINA H d.o.o. jamči da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene od strane kandidata.

 

VAŠA PRAVA

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: na vaš zahtjev obavijestiti ćemo vas obrađujemo li vaše osobne podatke, te vam omogućiti pristup osobnim podacima, ako se takvi osobni podaci obrađuju. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa npr. ako ćete ostvarenjem svojih prava narušiti privatnost drugih pojedinaca. Kada nas zatražite pristup osobnim podacima koje obrađujemo izdati ćemo vam njihovu presliku.

Pravo na ispravak: Ukoliko utvrdite u bilo kojem trenutku da su vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni molimo da nas o navedenome obavijestite kako bi ih ispravili odnosno nadopunili.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi možemo biti obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, Opća uredba o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR uredba) propisuje mogućnost  ishođenja ograničenja obrade osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, GDPR uredba propisuje pravo na prigovor kod obrade osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na konkretnu situaciju i kada se osobni podaci obrađuju primjerice temeljem legitimnog interesa. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koja nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte LESNINA H d.o.o. putem e-maila: marketing(kwfat)moemax(kwfdot)hr ili na adresu Slavonska avenija 106, Zagreb.

Ako smatrate da su Vaša prava povrijeđena imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.   

 

NAŠA WEB STRANICA I KREIRANJE LOG DATOTEKA

Prilikom svakog pristupa našoj internetskoj stranici sustav automatizirano prikuplja podatke i informacije o operacijskom sustavu računala s kojeg se pristupa na našu internetsku stranicu.

Prikupljaju se sljedeći podaci:

(1)        informacije o nazivu i verziji preglednika

(2)        operacijski sustav korisnika

(3)        Internet Service Provider korisnika

(4)        IP adresa korisnika

(5)        datum i vrijeme pristupa

(6)        internetske stranice s kojih se sustav korisnika spaja s našom internetskom stranicom

 (7)        internetske stranice koje sustav korisnika poziva preko naše internetske stranice

 

Podaci se pohranjuju također u log datoteke naših sustava. Ti podaci se ne pohranjuju zajedno s drugim osobnim podacima korisnika.

Privremena pohrana IP adrese u sustavu je potrebna, kako bi se omogućila isporuka internetske stanice računalu korisnika, radi čega IP adresa korisnika mora ostati pohranjena tijekom sesije. Pohrana u log datoteke se izvršava, kako bi se osigurala funkcionalnost internetske stanice. Kod prikupljanja podataka za pružanje internetske stranice to je slučaj, ako je dotična sesija završena.

Osim toga, podaci nam služe za optimizaciju internetske stanice i osiguravanje sigurnosti naših informacijsko-tehničkih sustava. U tom kontekstu podaci se ne analiziraju u marketinške svrhe.

Kod prikupljanja podataka za pružanje internetske stranice to je slučaj, ako je dotična sesija završena.

Kod pohrane podataka u log datoteke to je slučaj nakon najkasnije sedam dana.

 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Kolačiće koristimo, kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše internetske stranice.

Većina kolačića koje koristimo su tzv. privremeni kolačići ("Session Cookies"), koji se automatski brišu s Vašeg računala odmah po završetku sesije preglednika. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Ti kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje Vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta, tako da ne morate ponavljati Vaše preferirane unose i postavke. Kolačići nam omogućuju, da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom.

Pristupanjem na našu internetsku stranicu kolačići prikupljaju sljedeće podatke:

Datum i vrijeme pristupa

Naziv pozvane stranice

ID sesije

Referrer URL (ranije posjećena internetska stranica)

Prenesena količina podataka

Informacije o nazivu i verziji preglednika

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu.

 

KORIŠTENJE USLUGA ANALIZE KORIŠTENJA WEB STRANICE

Google Analytics

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu analize korištenja internetske stranice. Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja ove internetske stranice. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice, koje se generiraju pomoću kolačića, šalju se na Google poslužitelj i tamo se pohranjuju. Za ovu internetsku stranicu aktivirano je anonimiziranje IP adrese. Stoga Google skraćeno obrađuje Vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima šalje se puna IP adresa na Google poslužitelj i tamo se skraćuje.

Google po našem nalogu koristi ove informacije radi analiziranja Vašeg korištenja internetske stranice, sastavljanja izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te pružanja ostalih usluga koje su povezane s korištenjem internetske stranice i interneta. IP adresa koja je prenesena s Vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics ne povezuje se s ostalim podacima Googlea. Osim toga, možete spriječiti prosljeđivanje podataka, koji se generiraju pomoću kolačića, a koji se odnose na Vaše korištenje internetske stranice (uključujući Vašu IP adresu) Googleu te obradu tih podataka od strane Googlea, tako što ćete preuzeti i instalirati plugin preglednika.

 

 

mömax koristi kolačiće kako bi Vam omogućio optimalan doživljaj kupnje. Prihvaćanjem kolačića, potvrđujete da ste osoba starija od 16 godina i da dajete suglasnost brendu mömax - Lesnina H d.o.o. , koja koristi tehnologije za praćenje, da se koristi osobnim podacima. Mi ne skupljamo svjesno osobne podatke osoba mlađih od 16 godina, a ukoliko dođete do takvih saznanja, molimo da nas o tome obavijestite. Nastavkom pregleda web stranice moemax.hr slažete se s korištenjem cookies. 

Prihvaćam